Cách chơi Xóc đĩa online trên 188bet-soi cầu xổ số miền bắc ngày 14 tháng 7

1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất kinh doanh theo đúng nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn công ty đề ra.

– Tham khảo các nguồn tài liệu (trong và ngoài nước) để xây dựng tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm củng như tiêu chuẩn kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào.

– Phân tích nhu cầu của khách hàng để xác định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phù hợp.

– Lập kế hoạch kiểm tra theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm.

– Quản lý các thông số kỹ thuật quan trọng từ hệ thống để đưa ra các cảnh báo ngay khi có phát hiện bất thường.

– Thiết lập kế hoạch kiểm soát (Control plan) cho từng loại sản phẩm giúp giảm thiểu hàng phế

2. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhằm tạo sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng đến sản phẩm công ty.

– Tiếp nhận yêu cầu, ý kiến từ khách hàng qua email, sales admin hoặc từ sales Vùng để thiết lập phương án giải quyết phù hợp cho khách hàng.

– Đảm bảo tất cả các khiếu nại được ghi nhận kịp thời và khách hàng luôn được cập nhật thông tin trong quá trình khiếu nại giúp khách hàng tin tưởng hơn vào sản phẩm của Công ty.

– Soạn thảo các văn bản, giấy tờ cần thiết cho công việc trả lời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng để khách hàng nhận định rõ cách thức bảo quản và lưu trữ sản phẩm.

– Kết hợp với các phòng ban tìm nguyên nhân, đưa ra hành động khắc phục để giải quyết các khiếu nại

– Báo cáo nội dung, giải pháp xử lý các khiếu nại với quản lý giúp có cái nhìn đa chiều trong việc xử lý khiếu nại

3. Phối hợp với các phòng ban xây dựng các chính sách, quy trình, quy chuẩn đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

– Phối hợp các Đơn vị/ Khối/ Phòng Ban chỉnh sửa xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc đảm bảo nâng cao hiệu quả công việc.

– Giám sát sự tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của các phòng ban nhằm đề xuất và thi hành các biện pháp giải quyết cũng như chế tài đối với các hành vi vi phạm.

– Lên kế hoạch triển khai, đào tạo quy trình quản lý chất lượng chi tiết đến các bộ phần liên quan giúp các Phòng Ban hiểu rõ và nghiêm chỉnh chấp hành.

4. Kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hệ thống QLCL được thực hiện và duy trì theo đúng tiêu chuẩn.

– Xây dựng kế hoạch và chương trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ và bên ngoài định kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác và chuẩn mực như quy định đã đề ra

– Kiểm soát sự thay đổi 4M, tham gia xây dựng, đánh giá hoạt động cải tiến liên tục của công ty giúp Công ty có những bước tiến mới trong việc kiểm soát chất lượng toàn hệ thống

5. Duy trì và cải tiến hệ thống QLCL đảm bảo vận hành và cập nhật kịp thời các thay đổi về tiêu chuẩn

– Lập kế hoạch và chương trình tiếp đón đoàn đánh giá ISO bên ngoài, đảm bảo công ty vận hành và đạt chứng nhận ISO.

– Theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ theo quy định, quy trình của các Phòng Ban nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo định hướng của Ban TGĐ.

– Cập nhật các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy định mới giúp hệ thống Công ty luôn hoàn thiện.

– Triển khai các công việc cần thiết cho việc chứng nhận các hệ thống/ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

– Thiết kế các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng của công nhân viên

6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved| Telegram:@Nhacai8899